كتابفروشي دانشجو

فرهنگي ، اجتماعي

افتخار آفرینان کنکور90 در پارساباد مغان

 

ریاضی فیزیک             رتبه

    علوم تجربی              رتبه

      علوم انسانی           رتبه           

رضا موحد

53

حسن آزادی فرد

39

مهرداد قربانیان

15

وحید جواندل

328

علی آب زیرکان

86

سعید شکری

49

توحید بهاری

342

 فرامرز درگاهی

171

صادق  لطفی

87

ایرج نادری

393

سجاد ایراندوست

184

مجتبی لطفی

196

سعید نجفی

400

محسن معصومی

314

افشین موسوی

160

بهرنگ ایزدی

505

یگانه عبدل زاده

420

آرزو حشمتی

223

سجاد عظیمی

856

الهام قلیزاده

461

مهدی اسدی

271

پیمان شهبازی

936

بابک دانا

592

رامین محمد پور

412

سجاد بخشی

988

منصور مهمان نواز

652

شهریار کاظمی

433

رامین قاسمی

1026

زاهد نامور

792

منیژه عشقی

548

 

 

مهسا بهنژاد

934

واحد شریف زاده

700

 

 

نیکروز لطفی

942

علی سیف زاده

721

   زبان                      رتبه

 

 

احمد کریمی

795

محسن معصومی

۲۱

 

 

جعفر فتحی

893

صادق  لطفی

137

 

 

بهروز دهبان

895

سجاد ایران دوست

358

 

 

صیاد جدی

903

منصور مهمان نواز

713

 

 

لطیف منصوری

914

زاهد نامور

1037

 

 

رحمت زارعی

924

 

 

 

 

محمد قربانی

931

 

 

 

 

الهه اصغری

956

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۵/۱۴ساعت   توسط میرزایی  |